משכורות עובדים
מאת שרון גוטיינר, רו"ח ומבקר פנים, CIA, CISA
עורך האתר "ביקורת פנים"

מבנה השכר וניצולו לתמרוץ עובדים

משכורות עובדים בחברות רבות במשק הינן בעלות מבנה פשוט ביותר: שכר יסוד ונסיעות או שווי רכב. המתוחכמים יותר יפצלו את שכר היסוד למספר רכיבים כגון שעות נוספות גלובאליות או אחזקת רכב ובכך יחסכו בהוצאות הסוציאליות כגון ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, פיצויי פיטורים וכו'. כך, יכול מבנה השכר של עובדי החברה להיות בקלות אחד הנושאים הפשוטים ביותר והמשעממים ביותר בחברה.

באותה מידה בדיוק יכול נושא זה להפוך לבעל חשיבות אסטרטגית ממדרגה ראשונה, ולתרום ליצירת יתרון תחרותי, הרבה מעבר לחיסכון בהוצאות הסוציאליות. להלן מספר שאלות לבחינה עצמית, המבהירות נושא זה והמדברות בעד עצמן:
 • האם מבנה השכר בחברה כולל רכיבי תמרוץ על בסיס השגת יעדים?
 • במידה ולא, האם ניתן, לדעתך, להגדיר רכיבי שכר נוספים אשר יותנו בהשגת יעדים ואשר ישתלמו מבחינה כלכלית?
 • האם יהיו עובדי החברה נכונים לקבל רכיבי תמרוץ כאמור, במקום העלאת שכר צפויה?
 • האם יהיו עובדי החברה נכונים לקבל רכיבי תמרוץ כאמור, כפיצוי על הפחתת שכר מתוכננת?
 • במידה ויש רכיבי תמרוץ בשכר עובדי החברה, האם הוגדרו רכיבי שכר כאלה בכל המחלקות?
 • אם כן, האם רכיבי התמרוץ מותאמים לכל מחלקה בחברה באופן ספציפי, בהתאם לנושא עליו היא אחראית?
 • האם סכומי התמרוץ מחושבים על בסיס שילוב בין יעדים אישיים, יעדים מחלקתיים ויעדי חברה?
 • האם יש מקום לשיפור בנושא זה בחברה?


  נהלי עבודה מומלצים לתחום השכר

  שם הנוהל תיאור

  נוהל חתימת הסכם העסקה ועדכונו הגדרת נוסח ההסכמים הסטנדרטי לפי קבוצות עובדים, הכללת סעיפי הסכם בדבר שמירת סודיות, אי תחרות (כולל תקופת צינון), הסכמה לבדיקות פוליגרף, שלילת יחסי עובד-מעביד (אם רלוונטי), ביצוע סקר הסכם במקרה של שינוי, אישור הסכמים ע"י המורשים לכך, עמידה בתנאי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו.

  נוהל עיבוד השכר ותהליך התשלום לעובדים הגדרת תהליך עיבוד השכר החל מנתוני הנוכחות המאושרים ועד לקבלת המשכורות ע"י העובדים, לרבות הבקרות השלובות בתהליך עיבוד השכר, ותפוצת דוחות הבקרה.

  נוהל דיווח שעות הגדרת מחויבות העובדים לדווח שעות, שיטת הדיווח, תדירות הדיווח, אופן הבקרה של מנהלי מחלקות על דיווחי השעות, עריכת תיקונים ידניים והגדרת דוחות בקרה על נתוני הנוכחות.

  נוהל החזר הוצאות נסיעה הגדרת סכומי ההחזרים בגין הוצאות נסיעה, לפי אופן ההגעה לעבודה (תחבורה ציבורית, רכב צמוד לעובד, רכב פרטי), דיווחים נדרשים מאת העובדים ובקרת דיווחים אלה בחברה.

  נוהל שירות מילואים הגדרת מחויבות העובד להודעה על יציאה לשמ"פ ולהמצאת אישור על ביצוע שמ"פ, טיפול מיידי מול ביטוח לאומי וקיזוז ימי חופשה עקב אי המצאת אישור על שמ"פ.  אימייל לכותב המאמר       שלח את המאמר לחבר       הזמנת בדיקה בנושא זה


  מצאתם את המידע שימושי ומועיל?
  מעוניינים בהצעות לבדיקת נושאים נוספים?
  צרו קשר!

  פרסום משרות דרושים
  ללא תשלום