פוליסות ביטוח
מאת שרון גוטיינר, רו"ח ומבקר פנים, CIA, CISA
עורך האתר "ביקורת פנים"

האם ביטחתם את הסיכונים העיקריים שניתן וכדאי לבטח?

בכל חברה קיימות פוליסות ביטוח בהתאם לאופי פעילותה ולהחלטת ההנהלה. ניתן להבחין בין שתי קבוצות של פוליסות ביטוח - האחת כוללת פוליסות הרלוונטיות כמעט לכל סוגי העסקים, והשנייה כוללת פוליסות ספציפיות לסוגי עסקים שונים.

להלן רשימה חלקית של סוגי ביטוחים שכיחים, שתאפשר לכם לבדוק במעוף הציפור, האם הסיכונים העיקריים בחברתכם מכוסים:

א.  פוליסות סטנדרטיות

 • ביטוח נכס ו/או תכולה (כולל אבדן רווחים)
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח רכבים
 • ביטוח צד ג'
 • ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O)

  ב.  פוליסות בהתאם לסוג העסק (רשימה חלקית)

 • ביטוח חבות המוצר
 • ביטוח ימי/ אווירי
 • ביטוח סיכוני סחר חוץ
 • ביטוח מקצועי (אחריות מקצועית, קבלנים, איכות הסביבה, ניסויים קליניים וכו')
 • ביטוח נאמנות עובדים
 • ביטוח כספים בהעברה

  הרשימה הנ"ל הינה רשימה חלקית ואין לראות במידע הנ"ל ייעוץ כלשהו בנושא ביטוח. מומלץ לכל חברה להסתייע ביועץ ביטוח על מנת לוודא כי היא מכוסה בכל סוגי הביטוחים הקריטיים עבורה, בהתאם לסוג העסק.


  מה חשוב לבדוק בנושא ביטוחי החברה?

  מומלץ לבדוק את נושא ביטוחי החברה מעת לעת תוך דגש על נושאי הבדיקה הבאים:
 • האם קיימות פוליסות ביטוח בכל הנושאים הקריטיים עבור החברה?
 • האם כל פוליסות הביטוח בתוקף?
 • מהם סכומי הביטוח בנושאים השונים והאם הם סבירים?
 • האם קיים מצב של תת-ביטוח? (פגיעה פוטנציאלית בסכום השיפוי שישולם ע"י חברת הביטוח).
 • האם קיים מצב של עודף ביטוח? (תשלום פרמיה מיותרת).
 • מהו סכום ההשתתפות העצמית בכל פוליסה?
 • המהן ההתניות הקיימות בכל פוליסת ביטוח? האם החברה עומדת בהן (שימו לב לנושא רישיון עסק!!) ? האם העובדים מודעים להן (ביטוחי רכבים!!) ?
 • האם חישוב פרמיות הביטוח מבוצע כמוסכם? (תשומת לב מיוחדת בביטוח חבות המוצר, ביטוח ימי/ אווירי, ביטוח סיכוני סחר חוץ וכו').
 • האם דיווחים שוטפים המועברים לחברת הביטוח לצורך חישוב פרמיה, תואמים את נתוני הנהלת החשבונות בחברה?
 • האם פרמיות הביטוח משולמות כנדרש.  בקרות נוספות בנושא הביטוח

  בקרות נוספות שמומלץ ליישם בנושא הביטוח הן כדלקמן:

  א. בדיקה שנתקבלו הצעות מחיר מחברות ביטוח נוספות (ושההצעות נשמרו).

  ב. בדיקה שבוצעה השוואה בין הצעות המחיר השונות המתייחסת לפרמטרים הבאים:
 • סכומי הפרמיות
 • הכיסויים הכלולים
 • סכומי הביטוח
 • סכומי ההשתתפות העצמית
 • ההחרגות בפוליסה
 • ההתניות בפוליסה

  ג. קבלת חוות דעת מיועץ ביטוח, שאינו משמש גם כסוכן ביטוח, בדבר:
 • הפוליסות החסרות
 • הפוליסות המיותרות
 • הכיסויים הכלולים בפוליסות הקיימות
 • ההחרגות הכלולות בפוליסות הקיימות
 • ההתניות הכלולות בפוליסות הקיימות
 • סבירות הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית ביחס לכיסויים, ההחרגות וההתניות.
 • כיצד ניתן לשפר את תנאי הפוליסות (פרמיות, השתתפות עצמית, כיסויים, החרגות, התניות).


 • אימייל לכותב המאמר         שלח את המאמר לחבר        הזמנת בדיקה בנושא זה


  מצאתם את המידע שימושי ומועיל?
  מעוניינים בהצעות לבדיקת נושאים נוספים?
  צרו קשר!