משאבי אנוש
מאת שרון גוטיינר, רו"ח ומבקר פנים, CIA, CISA
עורך האתר "ביקורת פנים"


נהלי עבודה מומלצים לתחום משאבי אנוש

שם הנוהל תיאור

נוהל גיוס עובדים להגדיר את תהליך גיוס העובדים לרבות הצפת צורך בעובד חדש ואישור התקן, בחירת מקורות הגיוס בהתאם לשיקולים כלכליים, הגדרת שלבי המיון, עריכת מבדקים, בדיקת המלצות, עריכת ראיון תוך הימנעות מחשיפה חוקית, עד להחלטה על קבלת המועמד לעבודה.

נוהל קליטת עובד הגדרת התהליך אשר עובר עובד מרגע חתימת הסכם העסקה ועד להתחלת עבודתו בפועל, לרבות היכרות עם הממונה עליו, חתימה על ציוד (רכב, מחשב נייד, טלפון נייד, כרטיס עובד וכו'), חתימה על טפסים והצהרות (טופס 101, הצהרת בריאות, מסירת פרטי עובד למחלקת השכר), קבלת הדרכה בדבר מבנה החברה, נהלי העבודה בה, כללי התנהגות מקובלים בה, בטיחות בעבודה, הדרכות מקצועיות ספציפיות, מתקני החברה וכו'.

נוהל חופשה הגדרת מכסות החופשה בחברה, תיאום יציאה לחופשה, ניהול חופשה בתלושי השכר, קיזוז חופשה בגין היעדרויות לא מוצדקות, דוחות בקרה על נתוני החופשה בחברה.

נוהל מחלה הגדרת מכסות מחלה, הודעה על היעדרות עקב מחלה, המצאת אישורי מחלה, הגדרת מקרים בהם אין צורך באישור על מחלה, קיזוז ימי חופשה בגין אי המצאת אישורים, דוחות בקרה על נתוני הזכאות למחלה והניצול בחברה.

נוהל עדכון נתוני עובדים הגדרת בקרות הנדרשות בקבלת הודעה מאת עובד על שינוי פרטיו האישיים, ובביצוע עדכון הפרטים בפועל במערכת השכר.

נוהל הפסקת עבודה הגדרת תהליך עזיבת עובד, בין בהתפטרות ובין בפיטורים, לרבות מתן/ קבלת הודעה מראש, עריכת שיחת סיכום והפקת לקחים, מילוי "טופס טיולים" , ביצוע "גמר חשבון" , חתימה על היעדר תביעות נוספות, קיום סטטיסטיקה בחברה על סיבות עזיבה, דוחות בקרה.

נוהל מניעת הטרדה מינית פרסום הוראות החוק בנושא, הנחיית העובדים בדבר הצעדים שעליהם לנקוט במצב זה, הגדרת אופן הטיפול בחברה בתלונה המתקבלת מצד עובד.

נוהל עובדים מצטיינים קביעת מדיניות המעודדת מצוינות, אופן בחירת עובדים מצטיינים ודרך תגמולם.

נוהל העסקת קרובי משפחה מניעת תלות כלכלית בחברה מצד קרובי משפחה והקטנת הסבירות לפגיעה במקרה של צעדי התייעלות.

נוהל הערכת עובדים הגדרת השיטה והתדירות להערכת עובדים.

נוהל תגמול עובדים הגדרת דרכים לתגמול עובדים על בסיס הערכה מצד הממונים עליהם.

נוהל ביצוע סקר שביעות רצון עובדים הגדרת שיטת המדידה לשביעות הרצון של העובדים, תדירות הסקר, דיווח להנהלה על ממצאיו ואיתור מוקדי חוסר שביעות רצון במטרה לבחון דרכים לטיפול.

נוהל הערכת עובדים את הממונה הגדרת השיטה והתדירות לבדיקת הערכה מצד עובדים אל הממונים אליהם, כבסיס לשיפור.

נוהל חופשה ללא תשלום הגדרת האפשרות העומדת לעובדים לצאת לחופשה ללא תשלום מסיבות אישיות, במהלכה תישמר להם הזכות לחזור אל מקום העבודה.

נוהל קבלה לעבודה של עובדים שעזבו הגדרת הקריטריונים לקבלת מועמדים שעבדו בחברה בעבר ומעוניינים לחזור ולעבוד בה.

נוהל תקשורת עם העובדים הגדרת אפיקי התקשורת שבין ההנהלה לבין העובדים ולהיפך, כאמצעי להעמקת שיתוף העובדים בתהליכים המתרחשים בחברה.אימייל לכותב המאמר         שלח את המאמר לחבר        הזמנת בדיקה בנושא זה


מצאתם את המידע שימושי ומועיל?
מעוניינים בהצעות לבדיקת נושאים נוספים?
צרו קשר!
פרסום משרות דרושים
ללא תשלום