מחקר ה- Turnaround מזהה כיום אסטרטגיות לשיפור ביצועים, שהוכחו כאפקטיביות במהלך 30 השנים האחרונות. חלקן מתאים ליישום גם באופן שגרתי, לשיפור והשגת יתרון.

שיפור ביצועים ארגוניים
הנחיה וליווי של פרויקטי שיפור
רו"ח שרון גוטיינר, מייסד CORPOCHECK
קצת עליי      ביקורת פנימית      מחשבון ביקורת פנימית      ניהול שיפור ביצועים      כותב למגירה - חומר למחשבה      צור קשררו"ח שרון גוטיינר
CIA, CISAOn Amazon.com

כל מנהל בארגון, בכל דרג,
מסוגל לשפר את ביצועי הארגון בתחום אחריותו.
הזמינו מצגת בנושא זה!

מסגרת העבודה של ™CORPOCHECK לשיפור ביצועים ארגוניים מובילה מנהלים לשפר ביצועים תפעוליים ופיננסיים בתחומי אחריותם, באופן שוטף. מסגרת עבודה זו משלבת עקרונות ממחקר ה -Turnaround העולמי, באופן המותיר בידי המשתתפים כלים ותמריצים להובלת שיפורים תפעוליים ופיננסיים כחלק בלתי-נפרד מעבודתם. אשמח להנחות בארגונכם את יישומה של מסגרת עבודה זו.

תהליך ההנחיה כולל:
  • זיהוי הזדמנויות לשיפור ביצועים תפעוליים ופיננסיים, בתחום נתון.
  • תיקוף הפוטנציאל העסקי הגלום ברעיונות שיפור שצפים.
  • קביעת הקריטריון לתוצאות המהוות שיפור.
  • תיאום יישום יוזמת השיפור מול דרגי ניהול ובעלי עניין.
  • מעקב אחר התקדמות יישום יוזמת השיפור, והתוצאות המושגות.
  • סיכום ודיווח.

המצגת המוצעת מיועדת להצגה פרונטלית במשרדיכם. אנא הזמינו אותה אם עשוי להיות עניין ממשי ביישום תוכנית לליווי מנהלי דרג ביניים ומעלה, בתהליך זיהוי הזדמנויות שיפור, בחינתן ומימושן.


יצירת קשר לתיאום מצגת


כותב למגירה:


ביקורת תקורות - צעד נוסף באנליזה עסקית

שיפור ביצועים כשגרה – עדיף מפעולות הצלה בעת משבר

תוכניות פנים-ארגוניות לשיפור ביצועים - מבוא

שיפור יעילות תפעולית - מהיכן להתחיל?

ביקורת פנימית - הזדמנות לשיפור רווחיות ותזרים

הפקת לקחים כתרבות ארגונית מקדמת צמיחה